Chaloupecká opona 2020 - překládá se z 13.11. na rok 2021

Detailní informace

Do 20.11.2020 pokračuje nouzový stav, pokračují vládní opatření v boji proti koronavirové nákaze, což nás všechny kromě jiného dostává i do kulturního vakua.

Koncert Spolektivu 13.11.2020 na Chaloupecké oponě se ruší a překládá se na rok 2021.

Další koncerty